LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
Position: 原聲社 > 未分類
106-1原住民學生人數統計
by 原聲社 2018-01-04 09:25:12, Reply(0), Views(194)


                                   中正高工106-1原住民學生人數


族別

            

年級

性別

合計

1

阿美族

4

7

7

13

5

18

2

排灣族

4

4

3

10

1

11

3

泰雅族

4

0

4

3

5

8

4

賽夏族

1

0

0

0

1

1

5

布農族

2

5

4

3

8

11

6

鄒族

0

1

0

1

0

1

7

拉阿魯哇族

1

0

0

0

1

1

合計

16

17

18

30

21

總計51