LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
98年畢業生榜單
by 機械科, 2011-04-13 15:38, Views(1277)
                            四技推甄
    姓名             錄取學校                          科系
1  林志豪         國立高雄應用科大          機械系
2  張柏睿         國立高雄應用科大          模具系
3  林家名         國立高雄應用科大          模具系
4  張宗皓         國立高雄應用科大          機械系
5  石弘毅         國立高雄海洋科技大學  造船工程系
6  李昶郁         國立屏東科技大學          機械工程系
7  宋炳勳         國立屏東科技大學          機械系
8  傅彥誠         國立屏東科技大學          生物機電系
9  謝宗倫         國立虎尾科技大學          動力機械系
10劉亮政         高苑科技大學                  土木工程系工程技術組
11張誌偉         南台科技大學                  機械系
12吳皓修         正修科技大學                  機械系
13杜家銘         正修科技大學                  工管系
14許博至         正修科技大學                  機械系
15蔡明蒼         正修科技大學                  機械系
16簡忠韋         正修科技大學                  工管系
17林冠廷         正修科技大學                  機械系
18林敬承         正修科技大學                  機械系
19詹凱傑         正修科技大學                  機械系
20劉得光         正修科技大學                  機械系
21鍾虛洪         正修科技大學                  機械系
 
 
                          四 技 分 發
    姓名              錄取學校                          科系
1  方琪鴻          國立高雄應用科技大學  模具工程系
2  蔡岩谷          國立高雄應用科大學      模具系
3  吳彥威          國立高雄海洋科技大學  輪機工程系
4  蘇崇仁          國立屏東科技大學          機械工程系
5  吳思毅          國立屏東科技大學          機械系
6  李彥樟          國立屏東科大學              機械系
7  黃甲乙          國立屏東科大學              機械系
8  蔡岳峰          國立屏東科大學              機械系
9  柯博仁          國立虎尾科大學              飛機工程系
10林敬偉          高苑科技大學                  機械與自動化工程系
11陳志揚          美和技術學院                  資訊管理系
12吳玨樺          南台科技大學                  機械工程系自動化控制組
13黃冠陽          明志科技大學                  環境與安全衛生工程系
14李宗翰          正修科技大學                  機械系
15黃冠銘          正修科技大學                  機械系
16董傳薪          正修科技大學                  機械系
17蔡佳叡          正修科技大學                  機械系
18蘇洺賢          正修科技大學                  機械系
19邱少臻          正修科技大學                  工管系
20塗今維          正修科技大學                  工管系
21張誌偉          正修科技大學                  化工材料
22鄭宇洋          正修科技大學                  機械工程系設計製造組
23丘茂松          正修科技大學                  土木與工程資訊系工程技術組
24李東穎          正修科技大學                  機械工程系設計製造組
25游啟民          正修科技大學                  土木與工程資訊系工程技術組
26石勝均          正修科技大學                  機械工程系機電組
27吳建忠          正修科技大學                  機械工程系機電組
28陳泓璋          正修科技大學                  化工與材料工程系化工組
29胡家昌          正修科技大學                  工業工程與管理系
30呂逸群          正修科技大學                  機械工程系機電組
31郭侑源          正修科技大學                  機械工程系設計製造組
32呂咸翰          正修科技大學                  機械工程系設計製造組
33劉子揚          正修科技大學                  電機工程系電機與控制組
34董冠俊          正修科技大學                  機械工程系設計製造組
35莊博翔          正修科技大學                  機械工程系設計製造組
36黃崇訓          大漢技術學院                  環境資源管理
37劉亮政          遠東科技大學                  機械工程系
38林永偉          輔英科技大學                  環境工程與科學系
39陳柏元          輔英科大                          材料科學
40李冠宇          崑山科大                          高分子材料              
 
 
                          大學聯招
   姓名               錄取學校                          科系
1 張宗皓           義守大學                          機械系
2 陳志豪           義守大學                          會計系
               
                          軍校聯招 
1  陳志豪          空軍官校                           飛行生
2  陳弘修          空軍航空技術學院           專科班
 
 
 
New Discussion