LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊登入
by 製圖科, 2016-09-28 22:30, 人氣(189)


105學年度入學新生適用

          

       

                 

第一學年

第二學年

第三學年

   

   

          

學分

校訂科目

必修科目

一般

科目

14學分

7.29%

生活英語會話ⅠⅡ

4

2

2

 

 

 

 

數學Ⅲ – Ⅳ

8

 

 

4

4

 

 

進階物理

2

 

2

 

 

 

 

小計

14

2

4

4

4

0

0

專業

科目

0學分

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

小計

0

 

 

 

 

 

 

實習科目

14學分

7.29%

製圖實習

6

 

 

3

3

 

 

實物測繪實習ⅠⅡ

4

 

 

 

 

2

2

專題製作ⅠⅡ

4

 

 

2

2

 

 

小計

14

0

0

5

5

2

2

必修學分數合計

28

2

4

9

9

2

2

選修科目

28學分

13.54%

國語文學概論ⅠⅡ

2

1

1

 

 

 

 

國語文閱讀與寫作ⅠⅡ

2

 

 

1

1

 

 

國語文聲情鑑賞ⅠⅡ

4

 

 

 

 

2

2

英文閱讀I

4

 

 

2

2

 

 

英文寫作ⅠⅡ

4

 

 

 

 

2

2

數學演習

8

 

 

 

 

4

4

全民國防教育

4

 

 

1

1

1

1

國語文資訊應用ⅠⅡ

4

 

 

 

 

2

2

趣味英文閱讀ⅠⅡ

4

 

 

 

 

2

2

地理專論ⅠⅡ

4

 

 

2

2

 

 

生命教育ⅠⅡ

2

 

 

1

1

 

 

愛的學習與婚姻倫理ⅠⅡ

2

 

 

1

1

 

 

電腦與音樂ⅠⅡ

2

 

 

1

1

 

 

歷史與鄉土文化ⅠⅡ

2

 

 

1

1

 

 

應選修學分數小計

28

1

1

4

4

9

914學分

7.29%

機械設計大意ⅠⅡ

4

 

 

2

2

 

 

專題製作

2

 

 

 

 

1

1

產品設計大意

2

 

 

1

1

 

 

投影幾何ⅠⅡ

4

2

2

 

 

 

 

工廠管理ⅠⅡ

(4)

 

 

 

 

2

2

工業安全ⅠⅡ

2

 

 

 

 

1

1

應選修學分數小計

14

2

2

3

3

2

2


24學分

12.5%

電腦輔助製圖與實習ⅠⅡ

6

 

 

3

3

 

 

電腦輔助製圖與實習

6

 

 

 

 

3

3

電腦輔助設計繪圖實習ⅠⅡ

6

 

 

 

 

3

3

應用軟體繪圖實習ⅠⅡ

6

 

 

 

 

3

3

實物測繪應用實習

8

 

 

 

 

(4)

(4)

進階製圖實習ⅠⅡ

8

 

 

 

 

(4)

(4)

應選修學分數小計

24

0

0

3

3

9

9

選修學分數合計

64

3

3

10

10

20

20

校訂科目學分數總計

92

5

7

19

19

22

22

可修習學分數總計

192

32

32

32

32

32

32

彈性教學時間

0-8

0

0

0

0

0

0

必修

科目

活動

科目

18

     

6

1

1

1

1

1

1

        

12

2

2

2

2

2

2

每週教學總節數

210

35

35

35

35

35

35