LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
恭賀本年度電子三忠19位獲數位電子乙級證照
by 鄭明雄, 2014-03-10 10:51, Views(870)

古宗嘉   吳傳潁   吳銘瑋

 
呂侑青   李政璋   李浩維
 
林恉玄   邱博鍵   康睿麟
 

張竣凱   郭致毅   陳宜館

 
陳建瑋   陳柏源   楊承憲
 
鄭秉宏   鄭幃心   賴英傑
 
謝承樺
 
 
賀以上同學
 
獲數位電子乙級 證照