LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
狂賀榜單
by 電子科, 2011-04-18 11:42, Views(762)
狂賀!!
 
     電子三忠  宋旋雲同學 參加科技大學繁星計畫推甄
 
錄取   國立臺灣科技大學-不分系學士班
 
                電子科全體師生同賀