LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
103學年度全國工科技能競賽校內初賽
by 冷凍科, 2014-08-19 16:30, Views(665)
 

103學年度全國工科技能競賽校內初賽名次

 
 
總成績
林○揚
82.9
莊○誠
95.5
陳○楷
77.5
陳○廷
81.4
謝○鴻
68.2
吳○立
83.4

 

恭喜!
正取:莊○誠、吳○立,備取:林○揚
103/11/25代表中正高工冷凍科參與技能競賽,為科爭光!!
 
New Discussion