LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
Position: 化工科 > 文件區 > 化工科與綜合高中化工技術學程簡介
by 邱致緯, 2019-09-24 12:14, Views(84)
1.具備化學藥品認識、化學器皿使用、化學藥品配置、化學藥品含量檢測之能力

2.具備化學儀器認識、化學儀器的操作、化學儀器數值分析能力

3.具備化學消防設備維護、化學消防滅火之能力

4.具備化工儀表判讀、化工設備操作、化工設備維護之能力

5.具備化妝品調配與檢測之能力

6.具備水質檢測、水質改良之能力

7.具備材料認識、材料改良之能力

8.具備良好的職業道德觀念、養成負責盡職的工作態度
by 化工科, 2012-03-29 23:11, Views(1246)
 
            一般化學實驗室3         化工裝置實驗室1
 
            儀器分析實驗室1          實驗講習實驗室1
 
            藥品室1間                        天平室1
 
                     
                   第一化學實驗室(3305)                      第一化學實驗室(3305)
  
 
                
                            天平室-1                                      天平室-2
 
                                 
                    第二化學實驗室(3309)                      第二化學實驗室(3309)              
   
 
                 
                 第三化學實驗室(3311)                  第三化學實驗室(3311)
 
 
                 
                       化工裝置實習工場-1                     化工裝置實習工場-2
 
 
                             
 
                   化工裝置實習工場-3                     化工裝置實習工場-4
 
 
                          
 
                 儀器分析實習工場-1                        儀器分析實習工場-2
         
 
化工科環境佈置
                
             科佈告欄與成果展示櫃-1                    科佈告欄與成果展示櫃-2