LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
社區路中廟3D建模暨學校參觀活動
by 建築科, 2014-09-23 11:16, Views(950)
社區路中廟3D建模暨學校參觀活動
活動內容:
       一、路中廟測量及3D建模、彩現、動畫製
              作、模型製作。
       二、社區國小學參觀本校建築科路中廟3D
              模型
活動照片:
   一、路中廟測量實況
 
 
 
 
 
 
 二、路中廟3D模型
 
 
 
 
 
三、社區小學參觀本科活動