LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
大型工程顧問公司徵才
by architecture, 2013-05-24 08:37:24, Views(1043)
各位校友:
某大型工程顧問公司徵聘監造工程師
 
工作內容:高雄鐵路地下化工程監造工作。
 
學經歷:土木、建築相關科系畢,高工4年以上工作經驗(或專科2年)。
 
待遇:面議。
 
聯絡方式:
履歷表請寄:高雄市三民區重慶街2之1號  劉翠玲小姐收
                  e-mail:krtp.sino@msa.hinet.net
                  TEL:07-3221260轉102
 
建築科上