LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
競賽---100學年度台灣區電腦化運動競技大賽
by smf12312, 2011-07-30 09:06:17, Views(457)
大賽網址            http://web2.ncut.edu.tw/
聯絡人姓名         宋文財 教授  傳真   05-6314486
電      話            0932-926974       Email  songchen@mail.ncut.edu.tw
報名截止日期   100年 11 月 1 日(星期二)

 下載專區http://tcsc2011.ncut.edu.tw/

比賽報名表下載

各項比賽規則下載

100學年度台灣區大專院校電腦化運動競技大賽簡章歡迎下載