LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
校友會入會申請書
by 涂育魁, 2014-11-24 14:30, Views(939)
 
煩請下載詳填後,以傳真或郵寄至實習輔導處收,入會費及常年會費因校友會專戶尚在申請階段,故請各位校友撥空請親返實習輔導處交與承辦人員王秀玲小姐處,感謝您!
 
郵寄地址:高雄市前鎮區光華二路80號實習輔導處收(請註明「校友會入會申請」)
傳真:07-7231704
電話:07-7232301*601
 
 
New Discussion