LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊Login
Position : Home > Latest Articles
No. Title Groups Views Established
23390 108飆機器人智能科技競賽-Micro:bit Ai組 榮獲金牌(1081116) 18 12-13 15:23
23389 108控制科國立科大榜單(1080830) 23 12-04 17:32
23387 108飆機器人Micro:bit小車 榮獲銅牌(1080323) 17 12-04 17:32
23385 ﹝轉知﹞教育部「防制學生藥物濫用」動畫懶人包影片 13 12-04 15:50
23382 108控制科課程地圖(1080318) 37 12-05 08:25
23381 108全國智能科技競賽(1081116) 10 12-04 14:58
23380 108控三忠風電體驗營參訪高科大校區(1081111) 11 12-04 17:31
23379 108智能機器人實作研習(1081024) 10 12-04 17:31
23378 108控一忠親師座談會(1080907) 8 12-04 14:41
23377 108新生輔導-學習歷程檔案說明(1080826) 8 12-04 14:38
23376 108控制科參訪台船(1080709) 9 12-04 14:31
23375 108控制科參訪台船(1080320) 8 12-04 14:25
23374 108雲端自動化控制系統研習(1080315) 9 12-04 14:23
23373 108控三忠數乙集訓(1080126) 12 12-05 10:14
23372 108控三忠機器人研習(1080103) 12 12-04 17:31
23371 107正義高中國中部參訪控制科(1071207) 8 12-04 14:03
23367 1081122油菜檢驗報告 8 12-04 13:40
23366 107控三忠3D列印教學(1071205) 4 12-04 13:39
23365 107控三忠工科賽(1071129) 6 12-04 13:34
23363 107控三忠環境教育(1071107) 4 12-04 13:35
Prev12345678910Next Go: / 530