LMS行政E化暨班級社群教職員工數位歷程檔線上手冊登入
位置 : 首頁 > 全部社群
權限:   排序:
尚無社群描述..
訪客: 28816, 文章: 12, 討論: 0, 成員: 3
尚無社群描述..
訪客: 20769, 文章: 8, 討論: 0, 成員: 3
尚無社群描述..
訪客: 48801, 文章: 56, 討論: 0, 成員: 3
1.機電整合控制技術 2.水下無人載具控制技術
3.微處理機控制技術 4.單晶片控制技術
5.電機控制技術 6.人機介面控制技術
7.基本電學控制技術 8.電子電路控制技術
訪客: 68441, 文章: 70, 討論: 0, 成員: 3
尚無社群描述..
訪客: 22119, 文章: 14, 討論: 0, 成員: 3
尚無社群描述..
訪客: 38554, 文章: 31, 討論: 0, 成員: 3
尚無社群描述..
訪客: 23768, 文章: 15, 討論: 0, 成員: 4
尚無社群描述..
訪客: 30960, 文章: 45, 討論: 0, 成員: 3
尚無社群描述..
訪客: 26948, 文章: 9, 討論: 0, 成員: 3
尚無社群描述..
訪客: 1873, 文章: 0, 討論: 0, 成員: 1
尚無社群描述..
訪客: 1221, 文章: 0, 討論: 0, 成員: 1
尚無社群描述..
訪客: 6187, 文章: 3, 討論: 0, 成員: 1
尚無社群描述..
訪客: 4793, 文章: 4, 討論: 0, 成員: 2
尚無社群描述..
訪客: 33423, 文章: 28, 討論: 0, 成員: 4
尚無社群描述..
訪客: 6699, 文章: 2, 討論: 0, 成員: 1
尚無社群描述..
訪客: 40645, 文章: 14, 討論: 0, 成員: 4
尚無社群描述..
訪客: 260073, 文章: 46, 討論: 0, 成員: 4
尚無社群描述..
訪客: 87568, 文章: 180, 討論: 0, 成員: 4
尚無社群描述..
訪客: 61858, 文章: 42, 討論: 0, 成員: 1
我們是一群熱心為學生家長服務的志工,歡迎各位家長委員共同參與家長會各項事務,
也歡迎家長们對學校教學與家長會的指導,我们會虛心改進,家長會是學生與學校溝通
的橋樑,我們會全力支持學校的辦學,共同為校務發展打拼.
訪客: 15239, 文章: 11, 討論: 0, 成員: 1
尚無社群描述..
訪客: 133127, 文章: 182, 討論: 0, 成員: 2
尚無社群描述..
訪客: 5587, 文章: 0, 討論: 0, 成員: 1
尚無社群描述..
訪客: 2575, 文章: 0, 討論: 0, 成員: 1
尚無社群描述..
訪客: 697, 文章: 19, 討論: 0, 成員: 15
Prev12345Next